neděle 2. července 2017

Jiří Wolker

(báseň k 90. výročí básníkova úmrtí)


Nad hrobem Tvým
se lidé sklánějí,
položit svíčku tu chtějí.
I já jsem se tu skláněla,
abych na tebe nezapomněla.

Žil tu Prostějovan jako já.
Avšak s velkým srdcem,
co na místě správném měl.
Tvá láska v srdci mém se uložila,
i k chudým chování by mělo moudré býti.

Miloval – štěstí, lásku a maličkosti
miloval rodinu – to nejcennější.
Avšak smířit s něčím se nedokázal!

Snil o světě, který se směje a voní,
ne o světě, který tmou zavání.
Snil o lidech, co jsou si rovni,
ne o lidech hamižných a zbrklých.

Přesto smrti se nebál – silný muž
co podlehl na nemoc zlou,
pod názvem tuberkulózou.

V srdci mém přesto žije dál,
v mé mysli i v srdcích ostatních.
On nezemřel – vždyť žije dál!
Na místě bez válek, smutku a nechuti,
na místě krásy, lásky a milosti…


Šarlota Šínová, únor 2014