neděle 2. července 2017

Radnice

(báseň k 100. výročí založení radnice)


Ona, ta naše mohutná dáma
žije tady už dlouho s náma.
Sto let je tu,
to bude humbuku.

Mohutná dáma vysoko hledí
nad město, obce a domy větší.
Nad město, obce – pohled svůj nese,
pohled zcela odlišný, krásný a kouzelný.

Však pohled kouzelný spatřit můžeš,
když po schodech vyjdeš do nebes.
Tam zakotvíš oči své
a do dálek prohlédneš.

Tam vysoko ve čtyřiceti dvou a půl metrech
tvé oči rozprostřou se na Svatý kopeček
a říkají „hleď ještě dál, co nejdál můžeš“
uvidíš hory, doly a údolí
uvidíš stromy a cesty polní.

Sestoupit však jednou musíš
z výšky celý nadšený.
Dolů se ti jde jen stěží
odtud nechceš odejít.

Vedle tebe stojí stařec
otázku ti pokládá,
„Kam tvé oči vidí až jen?“
„Mé však už nic nevidí.“

Odcházíš dolů – smuten celý,
odcházíš od starce dál.
Přicházíš před dámu,
pohlédneš v tu ránu
na starce, jak hledí k Vám.

Šarlota Šínová, duben 2014