pátek 22. září 2017

O Prostějovu vznikla nová knížka. Na půdě SOŠPO

Nová publikace o Prostějovu se nazývá Prostějov – Hanácký Jeruzalém. Jejími autory jsou Marek Moudrý a Petr Komárek. Kantor a žák Střední odborné školy podnikání a obchodu (SOŠPO). Knize vévodí zejména fotografie města z minulosti i současnosti.

Natálie Rédrová

„Podobná kniha týkající se Prostějova jako takového a jeho minulosti na trhu chyběla,“ charakterizoval východisko svého nápadu Petr Komárek, který letos na soukromé střední škole, zaměřené mimo jiné na turistický ruch, maturoval. Publikace Prostějov – Hanácký Jeruzalém vykresluje v obecném i detailnějším měřítku krásy Prostějova a připomíná turisticky nejatraktivnější místa.

Čtenáři v ní najdou četné množství fotografií památek, jako jsou Národní dům, radnice, kostel Povýšení svatého kříže a další. Naleznou v ní i snímky parků, pozoruhodných domovních znamení a dalších historických prvků, které dohromady vytvářejí charakter města.

Autoři samozřejmě neopomněli uceleným způsobem vylíčit historii Prostějova, a to včetně dějin úzce spjatých s kdysi velmi početnou židovskou komunitou, která k Prostějovu neodmyslitelně patřila. Ostatně se na tento fakt odvolává i titul knihy.

„Snažili jsme se představit to nejkrásnější, čím se Prostějov může pochlubit. Své místo mají v knize také památky nebo stavby, které zrakům obyvatel města zůstávají skryty,“ doplnil současný ředitel SOŠPO Marek Moudrý. Výpravný titul má asi 300 stran zaplněných zajímavými fakty a snímky. Finančně ji ze svého rozpočtu podpořilo město Prostějov.

Zprava P. Komárek, M. Moudrý. Snímky: archiv SOŠPO