pátek 2. března 2018

Otec měl odvahu a svědomí, že se postavil proti


70 let od mrazivých dnů, kdy komunisté uchopili moc a za jejím prosazováním šli přes mrtvoly, nahlédli studenti do Paměti národa. Své medailonky o lidech, kteří následky vítězného února zakusili na vlastní kůži, psali v okamžicích, kdy čeští poslanci volili předsedou komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů komunistu, jenž zasahoval proti demonstrantům během Palachova týdne v roce 1989 a svých činů demonstrativně nelituje.

Věra Ruprechtová, později Chudobová se narodila jako druhé dítě manželům Věře a Aloisovi Ruprechtovým. Její otec absolvoval práva na Masarykově univerzitě a později se stal soudcem.

V době Věřina narození české území ovládalo nacistické Německo a otec toto povolání nesměl vykonávat, a tak několik let pracoval jako dělník v továrně v Holešově. Teprve po ukončení druhé světové války se stal soudcem v Šumperku až do roku 1948, kdy přišel osudový převrat komunistické strany. Alois Ruprecht jako soudce Okresního soudu v Šumperku odmítl odsoudit několik mužů podle předem stanovených rozsudků, a tak ho komunistický režim okamžitě zbavil soudcovského taláru. Následně byl poslán na dělnické práce a o šest let později ho zkorumpovaný soudce poslal na sedm let do vězení.

Alois Ruprech

Potíže neměl jen on, ale celá rodina. Děti i přes dobré studijní předpoklady nemohly studovat obory, jež si vybraly, komunistická strana je naopak poslala do zemědělství. Věra chtěla studovat ekonomickou školu, ale nakonec byla ráda, že ji přijali alespoň na školu zemědělskou.
Věra Chudobová a její bratr Jiří dodnes vlastní spoustu dokumentů týkajících se otce. Jsou mezi nimi i svazky StB, v nichž je hodnocen jako svědomitý dělník, ale se záporným postojem ke komunistické ideologii a schopností ovlivňovat ostatní zaměstnance. Velmi negativně v něm také hodnotí jeho působení u soudu.

Aloise v roce 1960 nakonec pustili díky amnestii prezidenta republiky. Nastoupil pak jako dělník v továrně, kde o pět let později dostal výpověď, protože se na veřejné schůzi postavil proti špinění prezidenta T. G. Masaryka.

Věra Chudobová také vzpomíná, že otec pobyt ve vězení nebral nikdy tragicky a byl hrdý, že se za něj jeho děti nemusí stydět. Její rodiče se nikdy neuzavřeli do sebe, naopak se dále snažili aktivně působit na okolí a rodinný hostinec se proto stal dobrým prostředkem. Pádu komunismu v roce 1989 se však bohužel Alois Ruprecht nedočkal, zemřel v květnu tohoto roku. (stan)

Zdroj a foto: pametnaroda.cz
(Autorka příspěvku Karolina Staniczková pochází ze Šumperku)